عدم تشکیل کلاس های سرکار خانم هاشمی - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای بهرامی - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم اصغرنژاد - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس های آقای ملوندی - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس سرکار خام اجاقی - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه کامپیوتر - شنبه بیست و ششم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقاي صحراباني - شنبه بیست و ششم مهر 1393
عدم برگزری کلاس خانم عظیمی - شنبه بیست و ششم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان گرامی - شنبه بیست و ششم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای میثم کریمی - جمعه بیست و پنجم مهر 1393
برنامه کاردانی گروه کامپیوتر۲ - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
برگزار کلاس استاد حجتی نیا - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای خامی زاده - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درس برنامه سازی تحت وب را با آقای عباسی اخذ نموده اند: - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
عدم برگزاري كلاس آقاي لطفي - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس های آقای قلعه نویی - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
عدم برگزار کلاس های خانم خانمحمدی - سه شنبه بیست و دوم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس جناب آقای نوریان - سه شنبه بیست و دوم مهر 1393
برگزاری کلاسهای دانشجویان مقطع کارشناسی گروه کامپیوتر - سه شنبه بیست و دوم مهر 1393
ساعات دروس افتاده و تغییرات ساعت کلاس ها - سه شنبه بیست و دوم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - سه شنبه بیست و دوم مهر 1393
تغيير برنامه كارداني گروه كامپيوتر - سه شنبه بیست و دوم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس های جناب آقای ملوندی - سه شنبه بیست و دوم مهر 1393
استاد افتخاری - دوشنبه بیست و یکم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم گروه کامپیوتر - یکشنبه بیستم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق - کارشناسی - پنجشنبه هفدهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس استاد لطفی - پنجشنبه هفدهم مهر 1393
تغییر زمان کلاس جناب آقای افتخاری - پنجشنبه هفدهم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته کسب و کار ترم 1 - پنجشنبه هفدهم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی مهر 93 - چهارشنبه شانزدهم مهر 1393
مقطع کارشناس حرفه ای رشته حقوق ثبتی ( ترم 1) - چهارشنبه شانزدهم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کاردانی - چهارشنبه شانزدهم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کاردانی - چهارشنبه شانزدهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس های آقای حجتی نیا - چهارشنبه شانزدهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای فدایی - سه شنبه پانزدهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای علیپور - سه شنبه پانزدهم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کاردانی - دوشنبه چهاردهم مهر 1393
تغییر زمان کلاس سرکارخانم عظیمی - دوشنبه چهاردهم مهر 1393
برنامه امور فرهنگی نیمسال اول93 - دوشنبه چهاردهم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان ترم 1 حسابداری مالی مقطع کاردانی - دوشنبه چهاردهم مهر 1393
سالن تربيت بدني - شنبه دوازدهم مهر 1393
رستگار - شنبه دوازدهم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان حسابداری - جمعه یازدهم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود - جمعه یازدهم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم - پنجشنبه دهم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری - پنجشنبه دهم مهر 1393
برنامه درسی مقطع کاردانی رشته امور بورس - پنجشنبه دهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس های تربیت بدنی - پنجشنبه دهم مهر 1393