عدم برگزاری کلاس - پنجشنبه سی ام مرداد 1393
عدم برگزاری کلاس - پنجشنبه سی ام مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر - چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393
عدم برگزاري كلاس خانم شمشيرپويان - سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393
برنامه امتحانات تابستان - شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری (ترمی ) - سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان حقوق - سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان حقوق - سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393
تغيير تاريخ امتحانات - سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر - یکشنبه نوزدهم مرداد 1393
تغییر برنامه امتحانی درس حسابداری مالی پیشرفته2 - یکشنبه نوزدهم مرداد 1393
پروژه و كارآموزي آقاي ملوندي - شنبه هجدهم مرداد 1393
برنامه - پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393
[عنوان ندارد] - چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393
کلاس جبرانی فیزیک پیش آقای خلج - سه شنبه چهاردهم مرداد 1393
برنامه امتحانات تابستان - سه شنبه چهاردهم مرداد 1393
امتحانا پایان ترم - تربیت بدنی - سه شنبه چهاردهم مرداد 1393
امور مالي - سه شنبه چهاردهم مرداد 1393
عدم برگزاری کلاس های آقای عظیمی - دوشنبه سیزدهم مرداد 1393
پودمان هاي ارايه شده جديد گروه - دوشنبه سیزدهم مرداد 1393
کارورزی استاد لطفی - یکشنبه دوازدهم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان - شنبه یازدهم مرداد 1393
قابل توجه کلیه دانشجویان - شنبه یازدهم مرداد 1393
تعطیلی امور اداری - دوشنبه ششم مرداد 1393
جزوه زبان تخصصی (مدرس سرکار خانم زرگر ) - دوشنبه ششم مرداد 1393
تعطیلی دانشگاه - یکشنبه پنجم مرداد 1393
عدم برگزاری کلاس آقاي لطفي - یکشنبه پنجم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان گروه امور فرهنگی - یکشنبه پنجم مرداد 1393
عدم برگزاری کلاس کارآفرینی - شنبه چهارم مرداد 1393
عدم برگزاری کلاس - شنبه چهارم مرداد 1393
عدم برگزاری کلاس - پنجشنبه دوم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان رشته نقشه کشی و معماری - چهارشنبه یکم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه کامپیوتر - چهارشنبه یکم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان محترم حسابداری - چهارشنبه یکم مرداد 1393
دفترچه کارورزی - چهارشنبه یکم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات - سه شنبه سی و یکم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی مهر 91 (پودمانی ) - سه شنبه سی و یکم تیر 1393
تغيير ساعت كلاس - دوشنبه سی ام تیر 1393
برنامه ارائه شده در نیمسال سوم برای مقطع کارشناسی پودمانی فناوری اطلاعات - دوشنبه سی ام تیر 1393
پودمان هاي ارايه شده جديد گروه کامپیوتر (93/4/19) - دوشنبه سی ام تیر 1393
شب قدر2 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
قابل توجه دانشجویانی که استاد راهنمای درس کارآموزی آنها آقای سپاس مقدم می باشد - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
عدم برگزاری کلاسهای خانم پراش - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
شب قدر - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم حسابداری - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم اجاقی - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری - سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393