تعطیلی امور اداری - دوشنبه ششم مرداد 1393
جزوه زبان تخصصی (مدرس سرکار خانم زرگر ) - دوشنبه ششم مرداد 1393
تعطیلی دانشگاه - یکشنبه پنجم مرداد 1393
عدم برگزاری کلاس آقاي لطفي - یکشنبه پنجم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان گروه امور فرهنگی - یکشنبه پنجم مرداد 1393
عدم برگزاری کلاس کارآفرینی - شنبه چهارم مرداد 1393
عدم برگزاری کلاس - شنبه چهارم مرداد 1393
عدم برگزاری کلاس - پنجشنبه دوم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان رشته نقشه کشی و معماری - چهارشنبه یکم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه کامپیوتر - چهارشنبه یکم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان محترم حسابداری - چهارشنبه یکم مرداد 1393
دفترچه کارورزی - چهارشنبه یکم مرداد 1393
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات - سه شنبه سی و یکم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی مهر 91 (پودمانی ) - سه شنبه سی و یکم تیر 1393
تغيير ساعت كلاس - دوشنبه سی ام تیر 1393
برنامه ارائه شده در نیمسال سوم برای مقطع کارشناسی پودمانی فناوری اطلاعات - دوشنبه سی ام تیر 1393
پودمان هاي ارايه شده جديد گروه کامپیوتر (93/4/19) - دوشنبه سی ام تیر 1393
شب قدر2 - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
قابل توجه دانشجویانی که استاد راهنمای درس کارآموزی آنها آقای سپاس مقدم می باشد - یکشنبه بیست و نهم تیر 1393
عدم برگزاری کلاسهای خانم پراش - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
شب قدر - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم حسابداری - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم اجاقی - چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری - سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای فیاضی - سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم حسابداری - دوشنبه بیست و سوم تیر 1393
عدم برزار کلاس های آقای رستگار - یکشنبه بیست و دوم تیر 1393
تحویل پروژه خانم عظیمی - یکشنبه بیست و دوم تیر 1393
جناب آقای فیاضی - یکشنبه بیست و دوم تیر 1393
عدم برگزاری کلاس - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
درس تربیت بدنی کارشناسی آقایان - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
برنامه اصلاح شده گروه کامپیوتر (93/4/19) - پنجشنبه نوزدهم تیر 1393
دروس افتاده ارائه شده مقطع کاردانی کامپیوتر - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه را با جناب آقای اشرف زاده اخذ نموده اند. - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری (غیر مرتبط )پودمانی و ترمی - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
شهريه نيمسال تابستان 93 - سه شنبه هفدهم تیر 1393
کارورزی دانشجوبان امور فرهنگی - سه شنبه هفدهم تیر 1393
انتخاب واحد تابستان - دوشنبه شانزدهم تیر 1393
شهريه نيمسال تابستان - دوشنبه شانزدهم تیر 1393
نمرات آزمون تئوری درس نقشه برداری رشته معماری - دوشنبه شانزدهم تیر 1393
برنامه حقوق - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - شنبه چهاردهم تیر 1393
دروس عمومی نیمسال تابستان 93- 92 - چهارشنبه یازدهم تیر 1393
[عنوان ندارد] - چهارشنبه یازدهم تیر 1393
[عنوان ندارد] - سه شنبه دهم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت کسب و کار( تر م تابستان ) - دوشنبه نهم تیر 1393
[عنوان ندارد] - دوشنبه نهم تیر 1393
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر(پروژه و کاراموزی ) - یکشنبه هشتم تیر 1393
قابل توجه دانشجویانی که استاد راهنمای درس کارآموزی آنها با آقای مطالبی می باشد - یکشنبه هشتم تیر 1393