قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
مهم- امتحانات - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس آقای دکتر محمدی - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
فارغ التحصیلان ورودی90 - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس آقای زعفرانیه - چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393
[عنوان ندارد] - سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393
عدم تشکیل کلاس های جناب آقای ملوندی - سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393
کلاس کارورزی و کارآموزی آقای مطالبی - دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس - دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393
برگزاری کلاس جبرانی - دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393
قابل توجه دانشجويان رشته معماري - دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس - یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393
عدم برگزار کلاس های آقای گودینی - یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393
برگزاری کلاس اقتصاد و فرهنگ - شنبه بیست و سوم فروردین 1393
تغییر برنامه کلاس - شنبه بیست و سوم فروردین 1393
قابل توجه دانشجویان محترم گروه کامپیوتر - پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393
قابل توجه دانشجویان محترم امور فرهنگی - پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393
قابل توجه دانشجویان محترم امور فرهنگی - پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393
قابل توجه دانشجویان محترم گروه کسب و کار - پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393
[عنوان ندارد] - پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس آقای صحرابانی - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس آقای حاجی عباسی - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس خانم خانمحمدی - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس آقای فرخ نیا - چهارشنبه بیستم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس - سه شنبه نوزدهم فروردین 1393
كلاس هاي جبراني گروه نقشه كشي صنعتي جناب آقاي حجتي نيا - دوشنبه هجدهم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس خانم عظیمی - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس آقای صحرابانی - یکشنبه هفدهم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس - شنبه شانزدهم فروردین 1393
کلاس استاد ملوندی - شنبه شانزدهم فروردین 1393
عدم برگزاری کلاس استاد سیدعلی حسینی - جمعه پانزدهم فروردین 1393
استاد ملوندی - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات- دروس پیشنیاز ارئه شده در نیمسال دوم93-92 - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392
مهلت ارائه پروژه و کارآموزی به مدرس - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392
تغییر برنامه رشته حسابداری مقطع کارشناسی - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392
[عنوان ندارد] - شنبه بیست و چهارم اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس استاد خسروپور - پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس استاد قلعه - پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس آقای مسعود صحرابانی - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس آقای شادمان ایرانی - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس استاد تقوي - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392
کلاس استاد ملوندی - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس استاد بهرامی - سه شنبه بیستم اسفند 1392
عدم برگزاری کلاس - سه شنبه بیستم اسفند 1392
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر - دوشنبه نوزدهم اسفند 1392
اصلاحیه برنامه گروه کامپیوتر - دوشنبه نوزدهم اسفند 1392