[عنوان ندارد] - شنبه بیست و نهم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای ایرانی - پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم منوچهری - پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393
امتحان نهایی در س کاربرد رایانه در حسابداری - پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای فیاضی - پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای ملوندی - پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای لطفی - پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
امور مالی - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
امتحانات درس تربیت بدنی استاد یوسفی - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس استاد شاهبوداغیان - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
تحویل پروژه استاد گل محمدی - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
دریافت کارت دانشجویی ورودی 93 (کاردانی) - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
امتحان تربیت بدنی بانوان-خانم علی پور (نیمسال اول93) - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس استاد پراش - چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس - سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای شمس - سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس های جناب آقای طاهریان - سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393
کلاس توجیهی درس شبکه استاد ملوندی - دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کارشناسی - دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393
امتحانات استاد گل محمدی - یکشنبه بیست و سوم آذر 1393
لیست شناسه واریز و مبالغ شهریه ورودی های 93 - یکشنبه بیست و سوم آذر 1393
امور مالی - یکشنبه بیست و سوم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس های سرکار خانم سعادت - پنجشنبه بیستم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای افتخاری - پنجشنبه بیستم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس (مدیریت بانکداری و بیمه .سیستم سفارشات و خرید انبارداری )آقای لطفی - چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کاردانی - چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
امتحان درس ریاضی مهندسی - چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم عباسی - چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
امور مالی - چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
دانشجویانی که استاد راهنمای درس کاربینی و کارورزی آنها آقای مطالبی می باشد - چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس های آقای پارسا - چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
کلاس جبرانی آقای امینی - چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم خانمحمدی - چهارشنبه نوزدهم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای عباسی - سه شنبه هجدهم آذر 1393
کلاس جبرانی آقای خدایار - سه شنبه هجدهم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای خدایار - سه شنبه هجدهم آذر 1393
[عنوان ندارد] - سه شنبه هجدهم آذر 1393
کلاس جبرانی درس مباحث ویژه استاد قلعه - سه شنبه هجدهم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای باطنی - دوشنبه هفدهم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای لطفی - دوشنبه هفدهم آذر 1393
کلاس جناب آقای دکتر رستگار - دوشنبه هفدهم آذر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کارشناسی - دوشنبه هفدهم آذر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم - یکشنبه شانزدهم آذر 1393
[عنوان ندارد] - یکشنبه شانزدهم آذر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته کسب و کار ترم 1 - یکشنبه شانزدهم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس - یکشنبه شانزدهم آذر 1393
فرم اعلام ساعات همکاری(اساتید گروه حقوق) - شنبه پانزدهم آذر 1393