عدم برگزاری کلاس های آقای بهمنش پور - چهارشنبه نهم مهر 1393
برنامه درسي ترم اول مقطع کارشناسی گروه کامپیوتر - چهارشنبه نهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای سهرابی - چهارشنبه نهم مهر 1393
برنامه درسي ترم اول مترجمي زبان انگليسي - چهارشنبه نهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای ایرانی - چهارشنبه نهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای تقدیسی - چهارشنبه نهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای فرجام فر - چهارشنبه نهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم پراش - چهارشنبه نهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای طاهریان - سه شنبه هشتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای افتخاری - سه شنبه هشتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای شریعت - سه شنبه هشتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم جلالی - سه شنبه هشتم مهر 1393
کلاس های مهندس ملوندی - سه شنبه هشتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم سخا - دوشنبه هفتم مهر 1393
[عنوان ندارد] - دوشنبه هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای دکترمحمدی - دوشنبه هفتم مهر 1393
حقوق ثبتی - دوشنبه هفتم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - دوشنبه هفتم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای حسابداری مالی - دوشنبه هفتم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان گرامی - دوشنبه هفتم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم گروه کامپیوتر - دوشنبه هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای رستگار - دوشنبه هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس - دوشنبه هفتم مهر 1393
[عنوان ندارد] - یکشنبه ششم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس های خانم صادقی - یکشنبه ششم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای فیاضی - یکشنبه ششم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس های جناب آقای جوادی مهران - یکشنبه ششم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس جناب آقای عبداله پور - شنبه پنجم مهر 1393
دریافت شناسه پرداخت - شنبه پنجم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس - شنبه پنجم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کارشناسی - پنجشنبه سوم مهر 1393
[عنوان ندارد] - پنجشنبه سوم مهر 1393
محل برگزاري كلاسها - پنجشنبه سوم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس - پنجشنبه سوم مهر 1393
برنامه رشته معماری شهری و شهرسازی ترم 3 - پنجشنبه سوم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس - پنجشنبه سوم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس استاد قلعه - پنجشنبه سوم مهر 1393
تاريخ شروع كلاسها - پنجشنبه سوم مهر 1393
تعطيلي امور اداري - سه شنبه یکم مهر 1393
شماره حساب جدید دانشگاه - شنبه بیست و نهم شهریور 1393
قابل توجه دانشجویان محترم - پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
تغییر برنامه استاد پورنقدی (گروه کاردانی کامپیوتر) - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
[عنوان ندارد] - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
قوانين انتخاب واحد - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
برنامه كلاسي نيمسال اول 93 گروه معماري شهري و شهرسازي - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
برنامه كلاسي نيمسال اول 93 گروه حسابداري - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
دروس عمومي نيمسال اول 94- 93 - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
برنامه مقطع كارشناسي گروه كامپيوتر - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
برنامه مقطع كارداني گروه كامپيوتر - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393