عدم برگزاری کلاس آقای فیاضی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای تقوی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای لطفی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای لطفی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی کامپیوتر - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس های آقای حجتی نیا - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی کامپیوتر - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس جناب آقای تقدیسی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم تشکیل کلاسهای استاد خلجی - سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم محافظ - سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳
تغییر برنامه درس مفاهیم tcp/ip - سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس سرکار خانم نوری - سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس استاد یوسفی - سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳
برنامه ترم اول امور فرهنگی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای عظیمی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای امور فرهنگی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس جناب آقای لطفی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس جناب آقای محسن حسینی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
درخواست سنوات تحصیلی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برکزاری کلاس اقای لطفی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی کامپیوتر - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی کامپیوتر - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
استاد گل محمدی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برکزاری کلاس اقای هاشمی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برکزاری کلاس خانم عظیمی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم معصومه صادقی - دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس اقای رستگار - یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای دکترمحمدی - یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای حجتی نیا - یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری بورس و کسب و کار - یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳
امور مالی - شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم اجاقیآقای لطفی - شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آخانم صادقی - شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم اجاقی - شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم علی پور - جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳
برنامه نهایی ترم اول کاردانی فنی کامپیوتر(گرایشهای اینترنت، برنامه سازی، شبکه کامپیوتری)- اطلاعیه دو - جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳
برنامه نهایی ترم دوم و اول رشته مترجمی-اطلاعیه دوم - جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳
انتخاب واحد - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
برنامه هفتگی رشته حقوق - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
برنامه نیمسال 2-94-93 رشته های بورس حسابداری مقطع کارشناسی و مدیریت کسب و کار - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی کامپیوتر - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
تعطیل بودن پارکینگ دانشگاه - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
برنامه ترم اول حقوق - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
برنامه نیمسال 2-94-93 چهار گرایش ( امنیت - فناوری اطلاعات- طراحی صفحات وب- شبکه های کامپیوتری )-ورود - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
برنامه نیمسال 2-94-93 سه گرایش ( مالی- حسابرسی- دولتی)حسابداری-ورودی بهمن 93 - پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳
دروس اضافه شده عمومی - دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳
پیام تسلیت - دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳
تعطیلی امور اداری - دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳