زمان تحویل پروژه آقای ملوندی - چهارشنبه هشتم بهمن 1393
پروژه کارآموزی استادنوریان - سه شنبه هفتم بهمن 1393
زمان تحویل گزارشات کارورزی جناب آقای سالاری - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس مبانی سازمان و مدیریت ( استاد سهرابی ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس حسابداری مالی پیشرفته 2 ( استادطاهریان ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس ایین داد رسی مدنی ( استاد بیدار بخت ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس زبان تخصصی ( استاد روشنی ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس زبان تخصصی مالی 2 ( استاد روشنی راد ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
[عنوان ندارد] - سه شنبه هفتم بهمن 1393
[عنوان ندارد] - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس حقوق فرهنگی و رسانه ای ( استاد دوستی ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس حسابرسی داخلی و عملیاتی (اکبری ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس حسابرسی داخلی و عملیاتی ( استاد علی پناه ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس هندسه مناظر ( استاد بهمنش ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس آ شنایی با تشکیلات قضایی ( استاد رستگار ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس رسانه شناسی ( استاد شریف کاظمی ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس حسابداری پیمانکاری ( استادطاهریان ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس حسابداری و حسابرسی دولتی ( استادفربد فرجام فر ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذفی درس مهارت ها و قوانین کسب و کار ( استاد احمد وند ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس اصول فقه 2 ( استاد بیدار بخت ) - سه شنبه هفتم بهمن 1393
زمان تحویل پروژه ، کارورزی و کاربینی جناب آقای عباسپور - دوشنبه ششم بهمن 1393
امتحان خانم سعیده پراش - یکشنبه پنجم بهمن 1393
کارورزی استاد بخارایی - یکشنبه پنجم بهمن 1393
زمان تحویل پروژه ، کارورزی و کاربینی جناب آقای جواد - یکشنبه پنجم بهمن 1393
کارورزی استاد بخارایی - دوشنبه بیست و نهم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس مدیریت مالی(استاد فربد فرجام فر) - شنبه بیست و هفتم دی 1393
لیست حذفی دانشجویان درس طراحی سایت های تجارت الکترونیک(استاد گل محمدی) - شنبه بیست و هفتم دی 1393
لیست حذفی درس مدیریت مالی(استاد اکبری) - شنبه بیست و هفتم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس زبان خارجی عمومی(استاد هدایتی) - شنبه بیست و هفتم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس آشنایی با دفاع مقدس(استاد فدائی) - شنبه بیست و هفتم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس رسانه های تصویری وفرهنگ(استاد شریف کاظمی) - شنبه بیست و هفتم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس زبان پیش دانشگاهی(استاد هدایتی) - شنبه بیست و هفتم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس برنامه سازی شی گرائ(استاد گل محمدی) - شنبه بیست و هفتم دی 1393
امور مالی - جمعه بیست و ششم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس روان شناسی اجتماعی(استاد افتخاری) - جمعه بیست و ششم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس آسیب شناسی فرهنگی - جمعه بیست و ششم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس مدلهای استانداردهای امنیت اطلاعات - جمعه بیست و ششم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس مدیریت اسناد وگزارش نویسی(استاد خانم هاشمی) - جمعه بیست و ششم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس حسابرسی مالی - جمعه بیست و ششم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس برنامه سازی شبکه (استاد گل محمدی) - جمعه بیست و ششم دی 1393
لیست دانشجویان حذف شده درس اقدام پژوهی (استاد دوستی) - جمعه بیست و ششم دی 1393
دانشجویان حذفی درس حسابرسی مالی - جمعه بیست و ششم دی 1393
امور مالی - چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393
زمان تحویل پروژه ، کارورزی و کاربینی جناب آقای جواد - چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393
زمان تحویل پروژه ، کارورزی و کاربینی اساتید گروه کامپیوتر - چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393
زمان تحویل گزارش کاربینی و کارورزی جناب آقای مطالبی - چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393
زمان تحویل پروژه ، کارورزی و کاربینی جناب آقای مهدی کریمی - سه شنبه بیست و سوم دی 1393
اخرین مهلت تحویل دفترچه کاربینی - کارورزی و ارائه پروژه رشته حسابداری - دوشنبه بیست و دوم دی 1393
کارورزی پروژه آقای نوریان - دوشنبه بیست و دوم دی 1393
تحویل کاربینی و کارآموزی مهندس ملوندی - دوشنبه بیست و دوم دی 1393