[عنوان ندارد] - یکشنبه دوم آذر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم - یکشنبه دوم آذر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - شنبه یکم آذر 1393
لیست جدید گروه کامپیوتر - شنبه یکم آذر 1393
کلاس توجیهی خانم منوچهری - شنبه یکم آذر 1393
برگزاری کلاس مدار منطقی استاد قلعه - شنبه یکم آذر 1393
کلاس جبرانی خانم عظیمی - شنبه یکم آذر 1393
عدم برگزار کلاس های خانم اجاقی - شنبه یکم آذر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم اصغرنژاد - شنبه یکم آذر 1393
کلاس توجیهی کلاس کاربینی استاد ملوندی - چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس آقای مرزبان - چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر - چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس آقای میثم کریمی - چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
[عنوان ندارد] - چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس های آقای علی اکبر حسینی - چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس استاد اربابی - سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناس کامپیوتر - سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق - پودمانی - دوشنبه بیست و ششم آبان 1393
کلاس توجیهی درس کارورزی سرکار خانم یادگاری - دوشنبه بیست و ششم آبان 1393
کلاس توجیهی درس کارورزی جناب آقای قلعه نویی - دوشنبه بیست و ششم آبان 1393
کلاس جبرانی دروس آقای ملوندی (دانشجویان گروه کامپیوتر) - دوشنبه بیست و ششم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس استاد بهرامی - یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
كلاس توجيهي درس كارورزي يا كارآموزي، پروژه و كاربيني سركارخانم رضوان گروه كامپيوتر - یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس جناب آقای ملوندی - یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
[عنوان ندارد] - یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
کلاس توجیهی درس کارورزی گروه کامپیوتر سرکارخانم عظیمی - یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس های سرکارخانم جلالی - یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی کامپیوتر - یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی ورودی مهر93-92 - یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
برگزاري كلاس رياضي مقدماتي - شنبه بیست و چهارم آبان 1393
اصلاحات انتخاب واحد گروه كامپيوتر - شنبه بیست و چهارم آبان 1393
کلاس توجیهی درس کارورزی خانم سخا - شنبه بیست و چهارم آبان 1393
کلاس توجیهی آقای دانش بیات - جمعه بیست و سوم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس آقای اربابی - جمعه بیست و سوم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس آقای دانش بیات - جمعه بیست و سوم آبان 1393
کلاس توجیهی درس پروژه، کارورزی یا کارآموزی و کاربینی گروه کامپیوتر - چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393
[عنوان ندارد] - چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393
کلاس توجیهی درس پروژه، کارورزی یا کارآوزی و کاربینی آقای نوریان - چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس - چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کارشناسی ورودی بهمن 91 - چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393
عدم برگزاری کلاسآقای فلسفی زاده - چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس های آقای جوادی - چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393
[عنوان ندارد] - سه شنبه بیستم آبان 1393
كلاس توجيهي استاد زارعي - سه شنبه بیستم آبان 1393
کلاس توجیهی درس کارورزی یا کارآموزی آقای عادلی پور - سه شنبه بیستم آبان 1393
كلاس توجيهي آقاي سالاري - دوشنبه نوزدهم آبان 1393
كلاس توجيهي آقاي قلعه - دوشنبه نوزدهم آبان 1393