قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - پنجشنبه هشتم آبان 1393
[عنوان ندارد] - پنجشنبه هشتم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس آقای رستگار - پنجشنبه هشتم آبان 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - پنجشنبه هشتم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس آقای فرهنگ - چهارشنبه هفتم آبان 1393
عدم برگزاري كلاس استاد فياضي - چهارشنبه هفتم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس - چهارشنبه هفتم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس سرکار خانم الفتی - چهارشنبه هفتم آبان 1393
عدم برگزار کلاس استاد حسینی - چهارشنبه هفتم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس خانم هاشمی - چهارشنبه هفتم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس خانم زرگر - سه شنبه ششم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس آقای صفری - دوشنبه پنجم آبان 1393
عدم تشکیل کلاسهای آقای قریب نواز - یکشنبه چهارم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس آقای ملوندی - یکشنبه چهارم آبان 1393
کلاس توجیهی استاد محسن حسینی - یکشنبه چهارم آبان 1393
معاونت دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی - یکشنبه چهارم آبان 1393
امور دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی - یکشنبه چهارم آبان 1393
دانشجويان كارداني كامپيوتر - یکشنبه چهارم آبان 1393
کارشناسی حقوق - ورودی 93 - شنبه سوم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس آقای دانش بیات - شنبه سوم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس های استاد اینانلو - جمعه دوم آبان 1393
[عنوان ندارد] - جمعه دوم آبان 1393
عدم برگزاری کلاس آقای محمد فرجام فر - چهارشنبه سی ام مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - مدیریت کسب و کار و امور بورس - چهارشنبه سی ام مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری (عدم برگزاری کلاس ) - چهارشنبه سی ام مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کارشناسی - چهارشنبه سی ام مهر 1393
كلاس توجيهي استاد محسن حسيني - چهارشنبه سی ام مهر 1393
عدم برگزاري كلاس استادشمشيرپوريان - چهارشنبه سی ام مهر 1393
عدم برگزاري كلاس استادآقايي - چهارشنبه سی ام مهر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم علي پور - سه شنبه بیست و نهم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس - سه شنبه بیست و نهم مهر 1393
کلاس توجیهی جناب آقای ملوندی - سه شنبه بیست و نهم مهر 1393
کلاس توجیهی جناب آقای ملوندی - سه شنبه بیست و نهم مهر 1393
برگزاری کلاس توجیهی درس پروژه آقای نوریان - دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای افتخاری - دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری مقطع کارشناسی و کاردانی ترمی - دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393
عدم تشکیل کلاس های سرکار خانم هاشمی - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای بهرامی - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس خانم اصغرنژاد - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس های آقای ملوندی - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس سرکار خام اجاقی - یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه کامپیوتر - شنبه بیست و ششم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقاي صحراباني - شنبه بیست و ششم مهر 1393
عدم برگزری کلاس خانم عظیمی - شنبه بیست و ششم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان گرامی - شنبه بیست و ششم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای میثم کریمی - جمعه بیست و پنجم مهر 1393
برنامه کاردانی گروه کامپیوتر۲ - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
برگزار کلاس استاد حجتی نیا - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
عدم برگزاری کلاس آقای خامی زاده - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393