عدم برگزاری کلاس خانم شمشیرپوریان - پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس استاد آقایی - پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس آقای ایرانی - چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی کامپیوتر - چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴
زمان برگزاری کلاس توجیهی آقای درزی و آقای مطالبی - سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان امور فرهنگی مقطع کاردانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان امور فرهنگی مقطع کاردانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان امور فرهنگی مقطع کارشناسی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان امور فرهنگی مقطع کارشناسی گرایش برنامه ریزی فرهنگی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان امور فرهنگی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس خانم اصغرنژاد - دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴
عدم تشکیل کلاس برنامه نویسی بصری مهندس ملوندی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴
کلاس توجیهی اساتید پروژه، کاربینی و کارورزی گروه کامپیوتر(کاردانی و کارشناسی) - یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴
کلاس جبرانی خانم روشنی راد - یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴
زمان برگزاری کلاس شی گرا و الگوریتم مقطع کارشناسی کامپیوتر - یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس آقای ملوندی - شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴
زمان برگزاری کلاس توجیهی درس پروژه، کاربینی و کارورزی آقای ملوندی - شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس آقای قریب نواز - شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴
درس پروژه و کارورزی استاد نوریان - پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس آقای صحرابانی - پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت کسب و کار ترم 1 - چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس استاد اربابی - چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی کامپیوتر - چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴
جلسه توجیهی کارورزی استاد پژوهش فر - سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس استاد لطفی - دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴
تعطیلی امور اداری روزهای پنجشنبه - دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس آقای سلیمان کریمی - دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴
عدم برکزاری کلاس خانم دوستی - دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس خانم عظیمی - یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴
اسامی دانشجویانی مغایرتی مردودی ورودی بهمن93 - یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس استاد لطفی - یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس استاد اجاقی - شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴
تصحیح آدرس ایمیل آقای آقایی - شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴
تصحیح آدرس ایمیل خانم عظیمی - شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس آقاي صحراباني - شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴
کلاس مهندس ملوندی - شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس تربیت بدنی خانم علی پور - جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴
عدم برگزاری کلاس خانم منوچهری - جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴
استاد پروژه تعیین شده گروه کامپیوتر(کاردانی و کارشناسی) - سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳
تغییر برنامه در کلاس گروه کامپیوتر - دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال جاری درس پروژه را اخذ نموده اند. - یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳
ارتباط با مدیر گروه( آقای ملوندی) از طریق ایمیل - شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای لطفی - شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم منوچهری - شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم علی پور - جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳
تعیین استاد پروژه(دانشجویان گروه کامپیوتر) - پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاسآقای وزیری ستا - پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳