استاد پروژه تعیین شده گروه کامپیوتر(کاردانی و کارشناسی) - سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳
تغییر برنامه در کلاس گروه کامپیوتر - دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال جاری درس پروژه را اخذ نموده اند. - یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳
ارتباط با مدیر گروه( آقای ملوندی) از طریق ایمیل - شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای لطفی - شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم منوچهری - شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم علی پور - جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳
تعیین استاد پروژه(دانشجویان گروه کامپیوتر) - پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاسآقای وزیری ستا - پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس استاد رستگار - چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس های آقای درزی - چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳
اساتید کاربینی و کارورزی(کاردانی و کارشناسی) گروه کامپیوتر - چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳
تعیین استاد پروژه گروه کامپیوتر(کاردانی و کارشناسی) - چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان امور فرهنگی - دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳
تحویل پروژه آقای عباسپور - دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس جناب آقای هاشمی - دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس های آقای تقوی - دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاري كلاس آقاي ملوندي - دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳
تحویل پروژه آقای آقایی - دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم عبداللهی - دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم محافظ - دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای ملوندی و آقای صحرابانی - شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای لطفی - شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای علی پناه - شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم عاشوری - شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳
امور مالی - شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای لطفی - پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳
[عنوان ندارد] - پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳
[عنوان ندارد] - پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳
تغییر کلاس های تجارت1 ( آقای آقاجانی ) - پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری - پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس های آقای درزی - پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳
عدم تشکیل کلاس استاد رزاقی - پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳
عدم تشکیل کلاس استاد بی باک - پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳
جابجایی زمان برگزاری کلاس های آقای عباسپور - پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳
ریاضی عمومی و ریاضی علم کامپیوتر استاد حیدری(در سامانه به اسم خانم هاشمی) - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
کلاس پیکربندی سرور شبکه و کارگاه پیاده سازی شبکه محلی خانم عبداللهی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
کلاس توجیهی دروس استاد اشرفی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای فیاضی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای تقوی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای لطفی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس آقای لطفی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی کامپیوتر - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس های آقای حجتی نیا - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی کامپیوتر - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس جناب آقای تقدیسی - چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم تشکیل کلاسهای استاد خلجی - سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳
عدم برگزاری کلاس خانم محافظ - سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳